Διδακτορικό

Academy of Athens

The Academy of Athens announces every year the announcement of competitions for doctoral studies in Greece from the income of various bequests. The announcement usually comes out in February and ends in May, while in the summer the competition takes place.

Subjects: Experimental Physics, Environment, Medicine-Biology, Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Political Science, Criminal Law, Philosophy of Law.

Scholarship Duration: Scholarships are awarded for two (2) consecutive academic years and may be extended for another (1) year.

Scholarship amount: 450 € / month (internal), 1500 € / month (abroad)

For any clarification regarding the competitions, send a message to infoypotrofies@academyofathens.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.