Έρευνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο που δημιουργεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί και επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα ΕΤΑΚ.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί αντικείμενο ευρείας και σε βάθος ερευνητικής μελέτης. Εδώ, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές δημοσιεύσεις που υλοποιείται από το δυναμικό του ΕΚΤ (βλ. https://www.ekt.gr/el/scientific-publications) καθώς και ενδιαφέρουσες σχετικές δημοσιεύσεις εκτός του ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν έρευνες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κινητικότητα Ελλήνων Διδακτόρων

Οι Έλληνες διδάκτορες αποτελούν το πλέον τυπικά εκπαιδευμένο πληθυσμιακό σώμα της χώρας. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε το ΕΚΤ για την εξέλιξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής τους κινητικότητας (αναμένεται άμεσα).

Δεν υπάρχουν έρευνες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Λοιπές εκδόσεις ΕΚΤ

Δεν υπάρχουν έρευνες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Λοιπές διαστάσεις ερευνών ΕΤΑΚ

Εδώ θα βρείτε εκδόσεις, άρθρα, μελέτες που αφορούν στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, την κινητικότητά του και ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίησή του στην κοινωνία της γνώσης : https://metrics.ekt.gr/

Δεν υπάρχουν έρευνες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.