Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί τη δράση «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών αφορά στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.
 
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
   
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο εκάστοτε κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Ο Α’ κύκλος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2017.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.