Home > Πολιτικές δικτύωσης και επαναπατρισμού στο επίκεντρο διημερίδας που διοργάνωσε το ΕΚΤ

Πολιτικές δικτύωσης και επαναπατρισμού στο επίκεντρο διημερίδας που διοργάνωσε το ΕΚΤ

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δουν ομοιότητες και διαφορές στο αντικείμενο και τις δράσεις τους, να μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας, καθώς και να αναδείξουν τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου στις χώρες.

10.02.2020

Τέσσερις πρωτοβουλίες και οργανισμοί της Ευρώπης, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση ενός κοινού ζητήματος στις χώρες τους, αυτό του Brain Drain, στο πλαίσιο workshop που διοργανώθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στις 16-17 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα. Στο workshop συμμετείχαν εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιεί το ΕΚΤ, της Ισπανικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας Volvemos, του διεθνούς διακρατικού οργανισμού International Centre for Migration Policy Development με έδρα την Αυστρία και του Κυπριακού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και τη δικτύωση της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα, υλοποιεί από το 2017 την Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων ερευνητών και επιχειρηματιών σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δουν ομοιότητες και διαφορές στο αντικείμενο και τις δράσεις τους, να μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας, καθώς και να αναδείξουν τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου στις χώρες. Tη δεύτερη μέρα στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι ελληνικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διασύνδεση Ελλήνων, προωθούν την επιχειρηματικότητα ή συμβάλλουν στον ομαλό επαναπατρισμό όσων επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα, συγκεκριμένα το Relοad Greece, το MindSpace και το Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνεργασίας και της συνένωσης δυνάμεων για την επίτευξη καλύτερων πολιτικών για το brain drain στην Ευρώπη και της εφαρμογής αποδοτικότερων μέτρων επαναπατρισμού στις τοπικές κοινωνίες των χωρών.

Ως άμεσες ενέργειες της συνεργασίας συμφωνήθηκε η εκπροσώπηση των φορέων σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση των πολιτών των χωρών τους για μέτρα και πολιτικές επαναπατρισμού ή εναλλακτικές μορφές σύνδεσης των νέο-μεταναστών με την πατρίδα τους. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συνεργασία των φορέων για την υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης αναφορικά με το θέμα, καθώς επίσης και η επεξεργασία και κατάρτιση κοινής πρότασης με τη συμμετοχή και άλλων χωρών με εισηγήσεις συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων προς τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ. Τέλος, προγραμματίστηκε νέα συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των φορέων εντός του 2020.

 

 

Λίγα λόγια για τους φορείς

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ:

- Συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.

- Παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας.

- Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.

- Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση.

- Επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Η πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" (www.knowledgebridges.gr), υλοποιείται από το 2017 από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Πρωτοβουλία υποστηρίζει τη δημιουργία δικτύωσης και την ανάπτυξη "γεφυρών" με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, αξιοποιώντας ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνάπτοντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες, φορείς και επιχειρήσεις

Volvemos

Ο οργανισμός Volvemos συστάθηκε από μετανάστες με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής μεταναστών στη χώρα. Υποστηρίζει Ισπανούς μετανάστες που εγκατέλειψαν την Ισπανία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να επιστρέψουν στη χώρα και να βρουν δουλειά. Ο οργανισμός Volvemos ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2016 και μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με 13 δημόσιους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Από το Σεπτέμβριο του 2018 συνεργάζεται με την Ισπανική Κυβέρνηση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας εθνικής στρατηγικής για την επιστροφή των Ισπανικών ταλέντων που έχουν φύγει από τη χώρα.

International Centre for Migration Policy Development –ICMPD (Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής)

Το ICMPD είναι ένας διεθνής οργανισμός με 17 κράτη μέλη και περίπου 300 εργαζόμενους. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως, με στόχο να συνεργαστεί αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο για τη μεταναστευτική πολιτική. Οι περιφέρειες προτεραιότητας περιλαμβάνουν την Αφρική, την Κεντρική και Νότια Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η προσέγγισή του για τη διαχείριση της μετανάστευσης  βασίζεται σε τρεις πυλώνες- δομική σύνδεσης της έρευνας, του διαλόγου για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων - συμβάλλοντας στην καλύτερη ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής παγκοσμίως. Ο οργανισμός με έδρα τη Βιέννη δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες, διαθέτει παράρτημα στη Μάλτα και γραφεία σε διάφορες χώρες. Το ICMPD λαμβάνει χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη του, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς, καθώς χορηγούς. Ιδρύθηκε το 1993, κατέχει το ρόλο του παρατηρητή του ΟΗΕ και συνεργάζεται με περισσότερους από 200 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της ένταξης κυπριών ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και διεθνή δικτύωση.
Το ΙδΕΚ ιδρύθηκε το 1996, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και είναι εγγεγραμμένο ως Ίδρυμα με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 (57/1972).

Tags: Workshop, BrainDrain, Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας