Αρχική > Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Ομάδα Χάραξης Πολιτικής

Η ομάδα αυτή διαμορφώνει τη στρατηγική και παρέχει την απαραίτητη πολιτική στήριξη στην πρωτοβουλία "Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας". Προΐσταται ο υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης και συμμετέχουν: ο υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, o αν. υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο αν. υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, ο Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.


Συμβουλευτική Ομάδα

Η συμβουλευτική ομάδα θα συγκροτηθεί από διακεκριμένους Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που εργάζονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ως επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και καλλιτέχνες. Τα μέλη της ομάδας θα εκλεγούν με  αντιπροσωπευτικά γεωγραφικά και τομεακά κριτήρια στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το φθινόπωρο και αφού έχουν προηγηθεί συναντήσεις σε πόλεις του εξωτερικού με μεγάλες συγκεντρώσεις Ελλήνων επιστημόνων. Στη συμβουλευτική ομάδα θα συμμετέχουν κατά τα 2/3 Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η ομάδα αυτή θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εξέλιξη της πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αυτού του εγχειρήματος.

Η ομάδα αυτή θα επικοινωνεί με την επιχειρησιακή ομάδα αλλά και την ομάδα συντονισμού.

 

Ομάδα Συντονισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης δια της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων - Γενική Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων - Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής αναλαμβάνει τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων. Η ομάδα αυτή θα καταγράφει τις πολιτικές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία, θα είναι σε επικοινωνία με την Ομάδα Χάραξης Πολιτικής, με τη Συμβουλευτική Ομάδα και με την Επιχειρησιακή Ομάδα ώστε να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας ενώ θα επιλαμβάνεται γενικότερων θεμάτων που παρουσιάζονται στην προσπάθεια των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να «συνδεθούν» με την ελληνική οικονομία.


Επιχειρησιακή Ομάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), θεσμικός φορέας με κεντρικό ρόλο στο Εθνικό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), θα διαθέσει την κατάλληλη υποδομή, τεχνογνωσία, βάσεις δεδομένων Ελλήνων ερευνητών, ανθρώπινο δυναμικό και τα επικοινωνιακά δίκτυα ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων υλοποίησης της πρωτοβουλίας "Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας". Θα υλοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας υλοποιείται η πρωτοβουλία, ενώ θα φροντίσει για τη συγκρότηση της συμβουλευτικής ομάδας. Θα επικοινωνεί με την ομάδα συντονισμού παρέχοντας ανατροφοδότηση για την πορεία υλοποίησης και προτάσεις για σημεία βελτίωσης της πρωτοβουλίας. Θα χρησιμοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ψηφιακές τεχνολογίες για την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων υλοποίησης της πρωτοβουλίας.