Αρχική > Μελέτες > ΚΕΠΕ: Η μετανάστευση...

ΚΕΠΕ: Η μετανάστευση των Ελλήνων και οι πολιτικές ενίσχυσης της διασύνδεσης με την Ελληνική Διασπορά για την οικονομική ανάπτυξη

Περιγραφή 

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν φύγει από την πατρίδα τους σε αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντίθετα με παλαιότερα κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα, οι σημερινοί μετανάστες είναι κυρίως νέοι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες των οποίων αξιοποιούνται προς όφελος άλλων χωρών. Με την έξοδό τους τίθενται δύο μεγάλες προκλήσεις χάραξης πολιτικής : πρώτον, πώς να περιοριστεί ο αριθμός των νέων που μεταναστεύουν και να χρησιμοποιηθούν τα προσόντα τους μέσα στη χώρα και, δεύτερον, πώς να αξιοποιηθούν οι τεράστιες ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία με την παρουσία ταλαντούχων Ελλήνων στο εξωτερικό, με την κινητοποίηση της διασποράς ώστε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τους πόρους της όπως και τα επιστημονικά, επιχειρηματικά, και κοινωνικά της δίκτυα, με τρόπους που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται σε αυτή τη δεύτερη πρόκληση χάραξης πολιτικής.
 
Δεδομένα του ΟΟΣΑ για τους μετανάστες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου τεκμηριώνουν το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με εκείνους που έφυγαν παλαιότερα. Οι πληθυσμοί των γεννηθέντων στην Ελλάδα που διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού ξεχωρίζουν όμως σημαντικά ως προς το εκπαιδευτικό τους προφίλ. Οι γεννημένοι στην Ελλάδα που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατά πολύ το πιο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με το 70% να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σε σχέση με ένα μικρό μόνο ποσοστό των γεννημένων στην Ελλάδα που ζουν στη Γερμανία. Ωστόσο, η σύνθεση των Ελλήνων της Γερμανίας αλλάζει γρήγορα, εφόσον την τελευταία δεκαετία η Γερμανία ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως την πιο σημαντική χώρα προορισμού για Έλληνες μετανάστες και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκείνων που πηγαίνουν σήμερα στη Γερμανία είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των Ελλήνων μεταναστών προς τη Γερμανία του παρελθόντος.
 
Δείτε τη μελέτη στη σελίδα του ΚΕΠΕ.

Συγγραφέας 
Jennifer Cavounidis
Εκδότης 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Ημερομηνία 
Δεκέμβριος, 2016
Σελίδες 
124