Αρχική > Ευκαιρίες Χρηματοδότησης > Πολιτικές για τη συγκράτηση/επιστροφή επιστημόνων στην Ελλάδα

Πολιτικές για τη συγκράτηση/επιστροφή επιστημόνων στην Ελλάδα

Πολιτικές που ασκούνται με στόχο τη συγκράτηση / επιστροφή των επιστημόνων στην Ελλάδα

Υπάρχουν ήδη πολιτικές που ασκούνται με στόχο τη συγκράτηση των επιστημόνων στην Ελλάδα, δηλαδή πολιτικές που στοχεύουν τόσο στην αύξηση των προσόντων τους όσο κυρίως στην υποβοήθησή τους να συνδεθούν με την ελληνική οικονομία. Οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται μέσω του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), του υπουργείου Υγείας (ΤΟΜΥ) κ.λπ.  Στόχος είναι η συγκράτηση των νέων επιστημόνων μέσα στην Ελλάδα με δράσεις όπως η ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η πρόσληψη γιατρών στα ΤΟΜΥ, η πρόσληψη στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης νέων διδακτόρων για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, η προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων από το ΕΛΙΔΕΚ,  κ.λπ.