Αρχική > Στρατηγική συμφωνία της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" με την AHEPA HELLAS

Στρατηγική συμφωνία της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" με την AHEPA HELLAS

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς της Ελληνικής Διασποράς, ειδικά στις ΗΠΑ, με τη χώρα μας, βοηθώντας στη διασύνδεση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

09.05.2019

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προώθηση των στόχων της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» υπογράφηκε την Τετάρτη 8 Μαΐου μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Ελληνοαμερικανικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Οργάνωσης, ευρύτερα γνωστής ως AHEPA.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο φορείς θα ενώσουν τις δυναμείς τους για την:

         -  Προώθηση της Πρωτοβουλίας και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της εντός και εκτός Ελλάδα

         -  Χαρτογράφηση των μεταναστευτικών ροών του ανθρώπινου εξειδικευμένου δυναμικού της Ελλάδα

         -  Προώθηση ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής, επιχειρηματικής και ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

         -  Διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της Πρωτοβουλίας με φορείς και πρόσωπα που δύνανται να συμβάλουν στην προώθηση της
            Πρωτοβουλίας εντός και εκτός Ελλάδας

         -  Ανάληψη δράσεων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της Πρωτοβουλίας, αλλά και την εν γένει διαμόρφωση των
            συνθηκών που ευνοούν τη διασύνδεση της διασποράς με τη χώρα και τη γόνιμη αλληλεπίδρασή της με αυτή.

Στη συνάντηση, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο και στο πλαίσιο της οποίας υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης και αντιπροσωπεία της AHEPA, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευστάθιος Κεφαλίδης, κυβερνήτης της AHEPA HELLAS, ο Phano Pitir, ύπατος κυβερνήτης Ευρώπης και ο Peter Baltis, πρώην ύπατος κυβερνήτης. Συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής περιφέρειας AHEPA HELLAS, Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Παναγιώτης Ριζόπουλος, Κωνσταντίνος Κοζυράκης, Δημήτριος Στίγκας, Δημήτριος Τσόπελας, καθώς και το μέλος του τμήματος 25 Delfi της Νέας Υόρκης, Κωνσταντίνος Δρούγος.

Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) είναι η μεγαλύτερη κοινοτική ελληνοαμερικανική οργάνωση καθώς αριθμεί περισσότερα από 18.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς της Ελληνικής Διασποράς, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με την χώρα μας βοηθώντας στη διασύνδεση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε Περισσότερα