Αρχική > Brain drain or brain Gain?

Brain drain or brain Gain?

Οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας συμμετείχαν σε διεθνές σεμινάριο για τη διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Κροατία.

23.11.2018

Από τις 28 έως 30 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας το διεθνές σεμινάριο «Brain drain or brain Gain?» με στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (Brain Drain) και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Kάρτα Νέων, ιδίως μέσα από την παροχή ευκαιριών στους νέους.
 
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, αναδείχθηκε η ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ αφενός των προκλήσεων που θέτει η μαζική φυγή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης στο εξωτερικό και αφετέρου του δικαιώματος των νέων στην κινητικότητα, που αποτελεί μια ωφέλιμη γι’αυτούς διαδικασία, αλλά και εγγενές στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 
Η Ιωάννα Βλάχου, μέλος της ομάδας υλοποίησης της πρωτοβουλίας, συμμετείχε στο σεμινάριο, συνεισφέροντας στον διεθνή διάλογο για το θέμα, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την αναζήτηση κοινών λύσεων, την παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς και τη συμβολή της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στην αξιοποίηση του φαινομένου ως ευκαιρίας ανάπτυξης τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και για τη χώρα συνολικά.
 
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Κροατικής Προεδρίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας περί τους 50 εκπροσώπους κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών, ερευνητές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη.
 

Tags: Brain Drain, Brain Gain