Αρχική > Τα νέα μας > Υποτροφίες από το ΙΚ...

Υποτροφίες από το ΙΚΥ για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους υπηκόους

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ξένους υπηκόους και ομογενείς χωρίς ελληνική υπηκοότητα, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαρκεί 8 μήνες.

04.11.2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Η αίτηση υποβάλλεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα σχετικά έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, καθώς επίσης και στις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο εξωτερικό. Απαιτείται συστατική επιστολή (recommendation letter) από ένα μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει καλά την ακαδημαϊκή εξέλιξη των ενδιαφερομένων.
 
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Δεκέμβριο 2019 και διαρκούν ως τον Ιούνιο 2020. Αφορά όλα τα επίπεδα γνώσης της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει, επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών: 14/11/2019
Προθεσμία υποβολής φακέλου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών: πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 
Πληροφορίες:
Άννα Καρακατσάνη (210 3726331, akarakatsani@iky.gr)
Email: foreigners@iky.gr

Πηγή: https://www.iky.gr/el/
Tags: Υποτροφίες, Ομογένεια, Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας