Αρχική > Τα νέα μας > Ευκαιρία χρηματοδότη...

Ευκαιρία χρηματοδότησης για ερευνητές

Η δράση αφορά σε προτάσεις που έλαβαν υψηλή βαθμολογία κατά τα έτη 2017 και 2018 αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. 

23.09.2019

Από την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησε η υποβολή ερευνητικών προτάσεων για τη δράση με τίτλο «Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC» με καταληκτική ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
 
Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 10.000.000 ευρώ, τα 5.000.000 ευρώ προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τα 5.000.000 ευρώ από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 
 
Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη Ελλήνων ερευνητών των οποίων οι προτάσεις έλαβαν βαθμολογία Α σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ειδικότερα η δράση αφορά έργα που υποβλήθηκαν τα έτη 2017 και 2018. Η δράση δύναται να επαναπροκηρυχθεί για έργα που θα υποβληθούν στο ERC και τα επόμενα έτη μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
 
Οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν σε Ελληνικό φορέα ενώ τελικό παραδοτέο της δράσης αποτελεί η εκ νέου υποβολή της πρότασης στο ERC με φορέα υλοποίησης πάντα στην Ελλάδα. 
 
Η σύμπραξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της σύνθεσης δυνάμεων στην Ελληνική κοινωνία με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και του εξαίρετου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ http://www.elidek.gr/call/erc-drasi-epistimi-kai-koinonia/.

Πηγή: ΕΛΙΔΕΚ, ΓΓΕΤ, ΙΣΝ
Tags: έρευνα, Ερευνητές, χρηματοδότηση, ΕΛΙΔΕΚ

Μάθετε Περισσότερα