Αρχική > Τα νέα μας > 601 υποτροφίες για μ...

601 υποτροφίες για μεταδιδακτορικές σπουδές από το ΙΚΥ

Στόχος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων

10.01.2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοίνωσε ότι αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ε. Γιαννακίδη, για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση 601 μεταδιδακτορικών υποτροφιών στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος».
 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 15.866.400,00 €.
 
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100,00€.
 
Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς κλάδους: 1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες βάσει τύπου που λαμβάνει υπόψη το πλήθος των αιτήσεων ανά κλάδο.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναγράφονται στη προανακοίνωση. Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος (προθεσμίες, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής, όροι, δικαιολογητικά κ.λπ.) θα περιληφθεί στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 

Πηγή: ΙΚΥ
Tags: ΙΚΥ, Υποτροφίες, μεταδιδακτορικές σπουδές