Αρχική > Τα νέα μας > Οι Γέφυρες Γνώσης κα...

Οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας στηρίζουν το έργο του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Σκοπός του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι η παροχή δυνατότητας σε φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή αποφοίτους να εκθέτουν τις απόψεις τους στο κοινό καθώς επίσης να έχουν τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ τους, να διενεργούν ερευνητικό έργο και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένες αναλύσεις και projects.

03.12.2018

Ο Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΔΕΘ) ξεκίνησε αρχικά ως μια φοιτητική πρωτοβουλία με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους τελειόφοιτους, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να γράψουν τεκμηριωμένες αναλύσεις/σκέψεις/ιδέες συναφείς με το πεδίο των σπουδών τους, αρκεί να είναι σε θέση να εκθέτουν τις απόψεις τους στο κοινό τεκμηριωμένα και ακολουθώντας επίσημους οδηγούς συγγραφής.
 
Με την πάροδο του χρόνου αφού διαπίστωσαν πως αυτό το εγχείρημα είχε ανταπόκριση στους φοιτητές διάφορων σχολών, αποφάσισαν να εντάξουν στο δυναμικό και διοικητικό κομμάτι του Ομίλου και άλλα άτομα, και μέσω εκλογικής διαδικασίας προέκυψε το νέο διοικητικό σχήμα που καλείται να φέρει εις πέρας αυτό το εγχείρημα.
 
Με δεδομένο ότι υπάρχει και η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των νέων αυτών ανθρώπων, άρχισε να δημιουργείται μία δεξαμενή σκέψης με εξωστρεφή χαρακτήρα με μεγάλη συμμετοχή των μελών σε όλες τις διαδικασίες και διεργασίες του Ομίλου και με επιστημονική θεμελίωση της αρθρογραφίας μέσα από την σωστή έρευνα. 
 
Η ομάδα αυτή, έχει τη δυνατότητα να κοινοποιεί τα έργα της ομαδικά ή ατομικά με κάθε τρόπο που προάγει θεμιτά τον Όμιλο και τους στόχους του ως προς την κοινωνικοποίηση των νέων από τις σχολές τόσο μεταξύ τους, όσο και την αλληλεπίδραση τους με το κοινό.
 
Ένας από τους στόχους του Ομίλου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ελληνική πολιτεία να αρχίζει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες εντονότερα και να δίνει ανάλογες ευκαιρίες σε όσους το επιθυμούν.
 
Σήμερα ο ΟΔΕΘ αριθμεί  περισσότερα από 75 μέλη με πάνω από 250 αναλύσεις. Η πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στηρίζει τη προσπάθεια του ΟΔΕΘ και ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να γίνουν μέλη του εθελοντικού φοιτητικού αυτού έργου και να προωθήσουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις δράσεις τους.
 
 

Πηγή: Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Tags: ΟΑΔΕΘ, Φοιτητές, Ακαδημαϊκές Σπουδές