Αρχική > Τα νέα μας > Είκοσι Υποτροφίες γι...

Είκοσι Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την 8η Ιουνίου 2018 μέσω ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής

04.05.2018

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σκοπό την στήριξη οικονομικά ασθενών φοιτητών  οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, και προκειμένου να έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time) και όχι μερικής φοίτησης (part-time) ή εξ αποστάσεως (distance learning). Οι υποψήφιοι πρέπει να ξεκινούν το πρώτο μεταπτυχιακό και μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 

Προϋποθέσεις

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα

-Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

-Αίτηση μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και επί πτυχίω υποψήφιοι.

-Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας για αποφοίτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

-Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με κατώτερη βαθμολογία, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων: κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης και κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης. 

-Τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών. 

-Ο τόπος σπουδών να είναι διαφορετικός από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του υποψηφίου. 

-Έναρξη του πρώτου για τον υποψήφιο μεταπτυχιακού προγράμματος το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

-Ο τόπος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών να βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα. 

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την 8η Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βήματα για την ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης στις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις επισκέψου το: scholarships@latsis-foundation.org 

 

Πηγή: Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Tags: Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Υποτροφίες, Μεταπτυχιακές Σπουδές