Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Όραμα & Αποστολή

Όραμα & Αποστολή

"Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" για την ανάπτυξη

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι, με ρεαλιστική και ευρηματική ματιά, να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών συνεργασίας μέσω πολλαπλών δράσεων και στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού δικτύου για το ελληνικό αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι μεγάλο μέρος του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας βρίσκεται εκτός Ελλάδος, οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των Ελλήνων του εξωτερικού και στη διασύνδεσή τους με τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας στο εξωτερικό, αποκτά άμεσα ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας,δημιουργώντας έναν κόμβο αληλεπίδρασης, καινοτομίας και ανταλλαγής γνώσης. Με τη διαρκή βελτίωση των δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, επωφελούνται οι συμμετέχοντες στο δίκτυο αλλά και σε δεύτερο και έξίσου σημαντικό επίπεδο, ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες που συμμετέχουν γίνονται μέρος μιας κοινής προσπάθειας.

Μια διαδραστική πλατφόρμα δικτύωσης

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκε η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

1) στη δικτύωση και την συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της  δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών

2) στην ενημέρωση για ευκαιρίες (χρημοτοδοτικές, επιχειρηματικές, υποστηρικτικές)  στην Ελλάδα 

3) στην χαρτογράφηση του ανθρωπινου δυναμικού του Ελληνισμού που ζουν στο εξωτερικό

4) στην ανίχνευση των αναγκών τους και των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσαν να συνδεθούν με την Ελλάδα και τους Έλληνες που παραμένουν στη χώρα.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να παρέχει, μέσω της ολοκληρωμένης και έγκυρης ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις, υποτροφίες, εκδηλώσεις, δράσεις, mentoring και πολλά ακόμη, όλα τα δεδομένα στους Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ή να δώσουν μια δυναμική ώθηση στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα τους και, σε δεύτερο επίπεδο, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα, να ενισχύσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα τους αυτή αναζητώντας νέες επαφές και συνεργασίες με πολυεπίπεδα οφέλη.   

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε μαζί την Ελλάδα της έρευνας και της επιστήμης, παρακάμπτοντας περιορισμούς των φυσικών συνόρων.