Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Όραμα & Αποστολή

Όραμα & Αποστολή

"Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" για την ανάπτυξη

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι, με ρεαλιστική και ευρηματική ματιά, να φέρει κοντά το αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και  να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε όσους το συναποτελούν.  Μέσω της δικτύωσης των Ελλήνων ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ότι  οι Έλληνες που συμμετέχουν  γίνονται μέρος μιας κοινής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας στο εξωτερικό αποκτά άμεσα ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας κόμβο παραγωγικών και καινοτόμων διεθνών κέντρων.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας που βρίσκεται εκτός Ελλάδος, δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, να επιστρέψει σύντομα πίσω, οι «Γέφυρες» μεταθέτουν την ουσία της συζήτησης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από την «επιστροφή» στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών  των Ελλήνων του εξωτερικού και στην διασύνδεση τους με τη χώρα.  Οι Έλληνες που ζουν κι εργάζονται εκτός της χώρας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια εθνική προσπάθεια που είναι προσανατολισμένη τόσο στο δικό τους όφελος όσο και στων Ελλήνων που ζουν στη χώρα. Εστιάζοντας σε μια τέτοια θετική προοπτική και με την διαρκή βελτίωση των δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας,  επωφελούνται οι συμμετέχοντες στο δίκτυο αλλά  και, σε  δεύτερο και ουσιαστικό επίπεδο, η  αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Μια διαδραστική πλατφόρμα δικτύωσης

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκε η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr, η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες:

1) την δικτύωση και την συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της  δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών,

2) την ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και 

3) την χαρτογράφηση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό

Με στόχο την παράλληλη εξυπηρέτηση των παραπάνω αξόνων, η πρωτοβουλία επιδιώκει να παράσχει, μέσω της ολοκληρωμένης και έγκυρης ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις και υποτροφίες, όλα τα δεδομένα στους Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ή να δώσουν μια δυναμική ώθηση στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα τους και, σε δεύτερο επίπεδο, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα, να ενισχύσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα τους αυτή αναζητώντας νέες επαφές και συνεργασίες με πολυεπίπεδα οφέλη.   

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε μαζί την Ελλάδα της έρευνας και της επιστήμης, παρακάμπτοντας περιορισμούς των φυσικών συνόρων.