Αρχική > Σχετικά με εμάς > Ομάδες Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας > Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το Υπουργείο έχει συστήσει το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγνώριση της ανάγκης χάραξης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη με μακροχρόνιο ορίζοντα.

Η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής εκ μέρους της ηγεσίας του ΥΟΑ σηματοδοτεί τον σαφή προσανατολισμό της προς την ενίσχυση της οικονομίας και την αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος με την μετάβαση στην «οικονομία της γνώσης», όπου κεντρικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού  της χώρας, είτε αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.